Ensiaputarvikkeet lisäävät turvallisuutta

Vahinko ei tule kello kaulassa. Ensiapua vaativa onnettomuus voi tapahtua missä vain ja kenelle tahansa. Siksi on tärkeää, että niin työpaikat kuin myös kodit ovat varustettu välineillä, joilla voi pelastaa ihmishenkiä. Ensiapuvälineet tulee olla sijoitettu niin, että ne ovat keskeisellä paikalla ja helposti saatavissa.

Lisäksi on ensiarvoisen tärkeää, että ihmiset, jotka tiloissa oleskelevat, osaavat antaa ensiapua ja käyttää välineitä oikein. Taitoja voi opiskella ja päivittää muun muassa Suomen Punaisen Ristin järjestämissä Ensiapukoulutuksissa. Ensiaputaitoja on syytä pitää yllä ja harjoitella jatkuvasti. Oikeat ensiaputoimenpiteet on syytä pitää mielessä.

Paineluelvytyksen harjoittelussa on hyvä käyttää painelunukkea, jossa on luonnollinen anatomia ja vastus. Lisäksi nykyaikaiset painelunuket sisältävät palautejärjestelmän, joka kertoo tehdäänkö painelua oikein.

Minkälaisia ensiapuvälineitä tulisi sitten olla saatavilla hädän hetkellä?

Defibrillaattori on sähkökäyttöinen laite, jolla voi käynnistää pysähtyneen sydämen tai oikaista häiriintyneen sydämen rytmin. Defibrillaattorin käyttö ja oikeaoppinen painelutekniikka ovat tärkeimmät toimenpiteet sydänpysähdyksessä tai sydänkohtauksessa. Defibrallaattorilla ja elvytyksellä käynnistetään ja pidetään yllä tärkeimmät elintoiminnot. Näiden toimenpiteiden jälkeen potilas tulee saattaa aina jatkohoitoon.

Rankalaudan avulla minimoidaan potilaalle aiheutuvat lisävahingot. Selkä- tai niskavamman saanutta potilasta ei saa siirtää ilman rankalautaa, koska siirtäminen voi aiheuttaa lisävammoja. Tajuton ja kouristeleva potilas voidaan pitää paikallaan rankalaudan avulla.

Ensiaputarvikkeiden hankinta on nykyisin helppoa. Korkealaatuisia ensiapulaitteita on hyvin saatavilla ja voit asioida luotettavan myyjän verkkokaupassa.

Shoppailla rankalauta netissä.