Joka kodin ensiapu

Arjessa sattuu ja tapahtuu – niin myös kodin tutussa ympäristössä. Silloin on hyvä olla käsillä laadukkaat ensiapuvälineet vaikkapa hyvin varustetun ensiapulaukun muodossa.

Ensiaputarvikkeiden on tärkeää olla lähellä ja kaikkien saatavilla onnettomuuden tai tapaturman yllättäessä. Näin potilasta voidaan tarvittaessa auttaa jo ennen terveydenhuollon ammattilaisten saapumista paikalle. Jokaisen perheenjäsenen on hyvä tietää, missä kodin yhteisiä ensiapuvälineitä säilytetään.

Mitä ovat ensiapuvälineet?

Ensiapuvälineet ovat hätätilanteessa tarvittavia potilaan sairauksien tai vammojen turvalliseen hoitoon liittyviä helppokäyttöisiä tarvikkeita ja varusteita. Ensiapuvälineet soveltuvat muun muassa haavojen hoitamiseen ja verenvuodon tyrehdyttämiseen. Ensiapulaukku voi sisältää siteitä, laastareita, desinfiointiainetta, kylmäpussin, sakset ja elvytyssuojan. Laukun sisällön voi valita itse sen mukaan, mitä ensiapuvälineitä osaa käyttää ja kokee eniten tarvitsevansa.

Ensiapulaukun on hyvä olla valmiiksi pakattu ja ensiapuvälineiden tarkkaan valittuja, jotta tarvikkeiden käyttö onnistuu ja sujuu hädän hetkellä. Ensiapuvälineiden turvallisen käytön nopeus ja helppous on tärkeää, sillä ensiavun antaja ei usein ole terveydenhuollon ammattilainen.

Mitä jos en osaa antaa ensiapua?

Ei huolta, ensiaputaitoja voi opetella kuka vain. Netistä löytyy ohjeita, miten hätätilanteessa tulee toimia. Lisäksi terveydenhuollon ammattilaisten johdolla järjestetään erilaisia ensiapukursseja, joille voi halutessaan osallistua ensiaputaitojen ja osaamisen kartuttamiseksi. Oma tai läheisen ensiapuosaaminen tuo turvaa hätätilanteessa ja voi rauhoittaa niin potilasta kuin hänen läheisiään. Vaikka hätä olisi suuri, apu on lähellä.