Promootiotuotteet

Yritykset pyrkivät toteuttamaan markkinointiaan ja imagon kehittämistään yhä enemmän ja enemmän käyttämällä hyväkseen sosiaalisen median ja internetin tarjoamia mahdollisuuksia. Jos näitä kanavia osaa hyödyntää oikein, on se varmastikin markkinointistrategisesti toimiva ratkaisu kun ottaa huomioon miten sosiaalisesta mediasta on tullut osa ihmisten arkipäivää vielä suuremmassa määrin kuin vaikkapa televisiosta.

Vaikka markkinointi ja mainonta onkin siirtynyt yhä enemmän sähköiseen muotoon, on olemassa markkinointiviestinnän keinoja joita on mahdotonta korvata sähköisesti. Tällaista markkinointiviestintää edustavat promootiotuotteet, joita yritykset ovat perinteisesti käyttäneet markkinointikeinona jo yli sadan vuoden ajan.

Mikäli promootiotuotteeksi valitaan jokin laadukas ja kestävä tuote, saattaa sen vaikutus viestintuojana tuottaa tulosta todella pitkään. Yritystä mainostava jääkaappimagneetti saattaa seistä vuosikausia jonkun työpaikan kahvihuoneen jääkaapin ovessa. Logolla varustettu kangaskassi saattaa matkustaa jonkun mukana metrossa joka ikinen päivä ja tuoda yrityksen nimen satojen vastaantulevien ihmisten alitajuntaan. Promootiotuote voi olla pieni, iso, kova, pehmeä, hyödyllinen tai ainoastaan koristukseen tarkoitettu. Hyviä ja laadukkaita promootiotuotteita löytyy esimerkiksi Axon Profililta, jossa valikoima on hyvin runsas.

Yleensäkin promootiotuotetta valitessa mahdollisuudet ovat lähes rajattomat ja siksi onkin tärkeää ettei tuotetta valita sen mukaan mihin silmä sattuu ensimmäiseksi osumaan, vaan mietitään millainen vastaa parhaiten sitä viestiä jota yritys pyrkii itsestään antamaan, millaisille tahoille tuotetta ensisijaisesti pyritään lahjoittamaan ja mitä tarkoitusta varten. Mikäli tuotteen tarkoitus on toimia myös mainoksena, on hyvä miettiä että tuotteen pitäisi päästä mieluiten näkymään.

Promootiotuotteidenkin strategia on mietittävä erikseen, sillä väärin suunnattu promootiotuote on yhtä hyödytön kuin muukin epäonnistunut mainonta. Kivikoita välttääkseen on hyvä pohtia muiltakin osin sitä mitä kunkin markkinointikanavan hyödyntämisellä on tarkoitus saavuttaa. Apua ja tietoa löytyy esimerkiksi täältä.

Promootiotuotteen tarkoitus ei ole pelkkä viestiminen potentiaalisille uusille asiakkaille. Sen merkitys voi olla yhtä lailla suuri myös jo olemassa oleville asiakkaille. Se muistuttaa asiakasta yrityksen olemassa olosta ja pienen liikelahjan saaminen edistää muutenkin positiivista kuvaa yrityksestä. Joskus promootiontuotteeseen saattaa sattumalta liittyä jopa suuriakin tunnesiteitä, tyyliin; “tämä on se kynä jolla rovasti allekirjoitti meidän vihkitodistuksen.” Tällaisia emotionaalisia siteitä voi olla hieman vaikeampi saavuttaa vaikkapa Facebook-tykkäysten kautta.