Web-suunnittelu

Jotta yrityksen, yhteisön tai yksityishenkilön web-sivut keräisivät säännöllisiä kävijöitä, tulee niiden ulkoasu suunnitella huolella, jotta ne ovat visuaalisesti miellyttäviä. Tekninen toimivuus ja hyvä tekstisisältö ovat itsestään selvästi tärkeitä asioita, mutta nekään eivät yksin riitä houkuttelemaan kävijöitä.

Suunnittelun lähtökohtana on oltava kohderyhmä, ja sen pohjalta on mietittävä millaiselta sivuston pitäisi näyttää. Esimerkiksi nuorisolle suunnatun musiikkiaiheisen sivuston ulkoasu poikkeaa varmasti paljonkin jonkun Suomen kaupungin kotisivujen ulkoasusta. Ulkoasun onkin oltava sopusoinnussa sisällön kanssa, jotta sivusto olisi uskottava.

Internetistä löytyy kaikenkirjavia web-sivustoja. Esimerkkejä onnistuneista sivustoista ovat mm. Sarpaneva Design, Ystäväpiiri, joissa on hyvin huomioitu seuraavaksi esitellyt näkökohdat.

Sivuston eri sivujen tulee olla yhtenäisen näköisiä. Esimerkiksi värit kannattaa valita huolella ja toistaa samoja värejä kaikilla sivuilla. Viihdesivustoilla (musiikki, videot, pelit jne.) värien käyttö voi olla rohkeampaa, mutta asiapitoisilla sivuilla sen on hyvä olla hillitympää. Tekstin tulee erottua selvästi taustastaan ja myös punavihersokeat on huomioitava. Punainen teksti vihreällä pohjalla (tai päinvastoin) ei varmasti ole miellyttävä kenenkään silmille, mutta osalle kävijöistä se on yhtä ja samaa väriä. Värit voidaan myös tulkita eri tavalla kulttuurista riippuen (esimerkiksi punainen vihaksi tai rakkaudeksi) ja tietyt väriyhdistelmät tuovat mielleyhtymiä (esimerkiksi keltainen ja musta yhdistetään herkästi Halloweeniin).

Asiasisältö tulee jakaa loogisesti eri sivuille, ja navigointipalkin tekstien pitää antaa käyttäjälle selkeä käsitys siitä, mitä miltäkin sivulta löytyy. Navigointipalkin on syytä löytyä jokaiselta sivulta ja olla aina samannäköinen. Sivuista ei pidä tehdä liian raskaita pitkillä yhtenäisillä tekstiosuuksilla. Vaikka asiaa olisi paljonkin, se voidaan jakaa väliotsikoituihin kappaleisiin, jolloin kävijän on helpompi hahmottaa tekstistä se kohta, joka juuri häntä kiinnostaa. Listaukset ovat myös hyvä keino keventää tekstiä. Myös käytettävällä fontilla on luettavuuteen vaikutusta. Suositeltavaa on käyttää päätteetöntä fonttia (esimerkiksi Verdana tai Arial). Kuvat ja videot ovat näyttäviä ja niilläkin on helppo rikkoa raskasta tekstirakennetta. Niiden osalta on vain muistettava, että laitteita, joilta sivuja selataan on monenkokoisia ja -nopeuksisia. Tässä auttaa responsiivinen suunnittelu.